Fasport.nl 

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl en FirstAidKit4Sport.nl  respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

 

Firstaidkit4sport,gevestigd aan Tarthorst 475 , 6708HR, Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl ,verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en Achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatie gegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) - Internetbrowser en apparaat type - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fasport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Firstaidkit4sport analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. - Firstaidkit4sport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Firstaidkit4sport) tussen zit. Firstaidkit4sport gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: geen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 7 jaar indien noodzakelijk voor onze belastingaangifte dan wel zolang als dat u wenst dat wij u goederen/diensten leveren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Firstaidkit4sport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij (Firstaidkit4sport, FASPORT.nl en FirstAidKit4Sport.nl) plaatsen uitsluitend een functionele cookie. Ook maken we gebruik van Google Analytics, maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Firstaidkit4sport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media - bedrijven. Hieronder een overzicht: [ geen ]

Op de FirstAidKit4Sport website pagina' s, FAsport.nl & Firstaidkit4sport.nl, zijn sociale netwerken zoals Facebook. Twitter, LinkedIn, whatsapp, knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld via deze sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken Facebook, twitter, LinkedIn, whatsapp zelf. Als u op deze knoppen drukt en informatie deelt,  wordt door Facebook ,Twitter, een cookie geplaatst. FirstAidKit4Sport (FAsport.nl en FirstAidkit4Sport.nl) heeft daarop geen invloed. Om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter.

Wanneer u ons een berichtje (prive)via Facebook stuurt dan worden de berichten max 7 dagen door ons bewaard 

Verwijdering van cookies? Meer info over het in & uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de hulp-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Firstaidkit4sport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fasport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Firstaidkit4sport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Firstaidkit4sport, FASPORT.nl en FirstAidKit4Sport.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites worden beveiligd door jouwweb.nl en via externe servers in Nederland. Jouwweb.nl zorgen dat deze goed onderhouden worden en deze dag en nacht draaiende zijn. Je hoeft je dus zeker geen zorgen te maken dat de website ineens komt te vervallen of iets dergelijks. De website www.fasport.nl & www.firstaidkit4sport.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen . 
Een SSL-verbinding is een beveiligde verbinding voor de website. Een beveiligde verbinding is vooral belangrijk als een bezoeker persoonlijke informatie, zoals betaalgegevens of contactgegevens, in moet vullen op een website. Wij hebben een beveiligde verbinding bij JouwWeb. Een beveiligde verbinding bij de website is te herkennen aan een groen slotje dat bovenaan de browser bij het website adres staat en er staat dan voor het website adres https:// in plaats van http://. De ‘s’ duidt hierbij dus op een beveiligde verbinding.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fasport.nl

Contactgegevens:

http://www.fasport.nl
Tarthorst 475

6708HR, Wageningen

E-mail : info@fasport.nl
TEL : 0651967816 (Wij kunnen niet altijd opnemen.

Laat alstublieft uw naam en telefoonnummer achter ,wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug).

Kvk-nummer 60979488

BTW-nummer NL234960814B01
Konstantinos Fragkiadakis is de Functionaris Gegevensbescherming van FASPORT.nl  Hij is te bereiken via info@fasport.nl

Laatst gewijzigd : 8 JUNI 2019